Vedtægter og Husorden

Baunebos Vedtægter og Husorden er med til at regulere den daglige styring af det beboerfællesskab, som Baunebo udgør.

EF Baunebo Vedtaegter er Baunebo’s lokale love og tinglyst på hver matrikel.

EF Baunebo Husorden er underlagt Vedtægterne. Både Vedtægterne og Husordenen skal overholde landets love, herunder Lejeloven.

 

Comments are closed.