Styringsform

Styringsform

Ledelse og Drift (Governance) varetages af Baunebo Ejerforening med assistance fra ejendommens administrationsfirma DEAS:

Den øverste myndighed for Baunebo er Generalforsamlingen, der mødes mindst en gang om året før udgangen af marts måned. Generalforsamlingen udpeger bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælger Generalforsamlingen foreningens administrationsfirma og revisor.

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for at udføre de opgaver, som Generalforsamlingen beslutter og skal i øvrigt aktivt tilse, at Baunebo’s Vedtægter bliver overholdt.

Generalforsamlingen har valgt et Ejendomsadministrationsfirma (DEAS) til at varetage den daglige administration af Baunebo. DEAS har udnævnt en administrationsansvarlig og en teknisk konsulent til at varetage den daglige ledelse af Baunebo.

De centrale dokumenter opbevares hos DEAS, hvor styregruppens medlemmer har adgang via personlig login. Baunebo’s hjemmeside er en service overfor Baunebo’s beboere og er i sig selv ikke en del af den centrale administration.

EF Baunebo Vedtaegter er Baunebo’s lokale love.

EF Baunebo Husorden er underlagt Vedtægterne. Både Vedtægterne og Husordenen skal overholde landets love, herunder Lejeloven.

 

Comments are closed.