Bestyrelsen

Bestyrelsen består a 7 medlemmer:

  • Peter Michael Holm (Formand)
  • Christina Vieth (NREP)
  • Jens Peter Østerby
  • Andreas Arentoft
  • Morten Seltoft
  • Jens Jørgen Holme (Suppleant)
  • Fie Holm (Suppleant)

Kontaktinformationen til bestyrelsesmedlemmerne findes her>>

Bestyrelsens Rolle
Bestyrstyrelsens rolle er hovedsageligt at implementere de beslutninger, som Generalforsamlingen vedtager i overensstemmelse med Vedtægterne.

Desuden skal Bestyrelsen sikre, at Vejlesøparken ledes og driftes i overensstemmelse med med Vedtægterne og at Husordenen bliver overholdt på overordnet niveau.

Bestyrelsen skal stå til rådighed, når Deas Teknik (Vicevært), Deas Ejendomsadministration og Baunebos beboere har spørgsmål eller klager.

Bestyrelsen har en informationspligt og en kommunikationspligt, hvor EF Baunebos hjemmeside er en af de mange kommunikationskanaler.

Bestyrelsen ledes af foreningens bestyrelsesformand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer fordeler rollerne indbyrdes ifølge Vedtægterne. De enkelte bestyrelsesmedlem forventes at deltage aktivt i et eller flere af udvalgsprojekterne.

Comments are closed.