Internt

Denne sektion er forbeholdt bestyrelsens arbejdsdokumenter, der bl.a. omfatter:

  • Mødereferater fra Bestyrelsesmøder
  • Aftaler med leverandører
  • Udvalgsarbejde
  • Sagsbehandling
  • Budgetopfølgning

Adgang til disse interne dokumenter kræver login som bestyrelsesmedlem.

 

Comments are closed.