Om Baunebo

Baunebo i centrum – tryk for forstørrelse

Baunebo’s beliggenhed er vist her på Google Earth. Som det tydeligt ses, så er afstanden til Lyngby Sø under 200 meter og gangafstanden til Lyngby Station og Lyngby Centrum er ca. 500 meter.

Byggeriet blev påbegyndt 2008 og i juni 2010 stod bygningen klar med 61 lejeboliger. Ifølge Tinglysningsbogen overtog SENIORBOLIG P/S, CVR:30989171 hele bygningen med 63 ejerlejligheder den 30. december 2010. Bag Seniorbolig står PensionDanmark Ejendomme.

I juni 2014 blev Baunebo overtaget af NREP, der efterfølgende begyndte at sælge lejlighederne efter lejernes udflytning. Hver lejlighed var matrikuleret og dermed gjort salgbar. Baunebo Ejerforening blev stiftet med tilhørende vedtægter og husorden, der blev underskrevet den 7. april 2015. De første lejligheder blev solgt til overtagelse i maj 2015.

Siden da har Baunebo’s ejer frasolgt lejlighederne efterhånden som lejerne fraflyttede og ved årsskifter 2016 – 2017 var over halvdelen af lejlighederne solgt til ejerboliger.

Dermed ændrede Baunebo Ejerforening karakter fra at være domineret af ejeren af lejeboligerne til at være en mere jævnbyrdig og demokratisk styringsform.

Comments are closed.